حقوق کارکنان شهرداری همدان ۲۰ درصد افزایش یافت
حقوق کارکنان شهرداری همدان ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش غرب ایران کامران گردان رئیس شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر همدان بر اساس بخشنامه های ابلاغی بودجه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولان قانون کار شاغل در شهرداری همدان رای به این تصمیم داد.

به گزارش غرب ایران کامران گردان رئیس شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر همدان بر اساس بخشنامه های ابلاغی بودجه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمولان قانون کار شاغل در شهرداری همدان رای به این تصمیم داد.
وی اضافه کرد: برهمین اساس حقوق و مزایای کارکنان شهرداری همدان با افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شد.
گردان خاطرنشان کرد: همچنین بسته های حمایتی برای جبران افزایش قیمت ها و حفظ وضعیت معیشت کارکنان شهرداری در سال آینده در قالب چهار مرحله تهیه و بین آنها توزیع می شود.
شورای اسلامی شهر همدان بودجه هشت هزار و ۵۰ میلیارد ریالی را برای سال آینده شهرداری این شهر مصوب کرده است.
شهرداری همدان دارای حدود سه هزار کارمند اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشمول قانون کار است.

انتهای پیام /م م