کاهش ۶ درصدی ازدواج و ۱۳ درصدی ولادت در همدان
کاهش ۶ درصدی ازدواج و ۱۳ درصدی ولادت در همدان

به گزارش غرب ایران اسد حسن زاده زورمند، مدیر کل سازمان ثبت احوال استان همدان  با اشاره به آمار وقایع تولد، مرگ، طلاق و ازدواج در ۱۰ ماه امسال بیان کرد:تعداد ازدواج‌ها در ۱۰ ماهه امسال ۱۱ و ۳۵۳  واقعه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش کاهش داشته است.

به گزارش غرب ایران اسد حسن زاده زورمند، مدیر کل سازمان ثبت احوال استان همدان  با اشاره به آمار وقایع تولد، مرگ، طلاق و ازدواج در ۱۰ ماه امسال بیان کرد:تعداد ازدواج‌ها در ۱۰ ماهه امسال ۱۱ و ۳۵۳  واقعه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش کاهش داشته است.

او با اشاره به آمار متولدین در سال جاری گفت: تعداد ولادت استان همدان در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۱هزار و ۱۱۴ واقعه به ثبت رسیده است.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ و یک دهم درصد کاهش داشته است، گفت: از این تعداد ولادت ۵۲ درصد  پسر و ۴۸چهل و هشت درصد دختر است.

حسن زاده زورمند با بیان اینکه نرخ خام ولادت ۱۴و سه دهم درصد در هزار است، گفت:  تعداد فوت‌ها در ۱۰ ماهه سال جاری ۹ هزارو ۹۳  وفات است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۸درصد افزایش داشته است.

او  در ادامه  بیان کرد:  از این تعداد وفات ۵۷ و۳ دهم درصد مردان و ۴۲ و۷  دهم درصد زنان را شامل می شود.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان همدان خاطر نشان کرد: نرخ خام وفات در این مدت معادل ۶و ۱  دهم در هزار است.

حسن زاده زورمند در ادامه با اشاره به آمار طلاق در استان همدان بیان کرد: تعداد طلاق در ۱۰ ماهه سال جاری ۳ و ۲۹۷ مورد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ دهم درصدی افزایش داشته است.

انتهای پیام/م م

  • نویسنده : خبرنگار1