خرید تضمینی ۸۰۰۰ تن گندم توسط تعاون روستایی همدان
خرید تضمینی ۸۰۰۰ تن گندم توسط تعاون روستایی همدان

به گزارش غرب ایران عباسی مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان، طی روزهای اولیه طرح خرید تضمینی گندم در استان همدان ۸ هزار و ۳۲۰ تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده است.

به گزارش غرب ایران عباسی مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان، طی روزهای اولیه طرح خرید تضمینی گندم در استان همدان ۸ هزار و ۳۲۰ تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان رزن ۳ هزار و ۶۴۰ تن، کبودرآهنگ یک هزار و ۷۵۰ تن، فامنین یک هزار و ۵۹۰ تن، بهار ۶۶۵ تن، اسدآباد ۴۰۵ تن، همدان ۲۰۰ تن، ملایر ۴۰ تن و تویسرکان ۳۰ تن گندم خریداری شده است.

عباسی با بیان اینکه از ۴۳ مرکز خرید تضمینی گندم شبکه تعاون روستایی، کبودرآهنگ و رزن هر کدام با ۹ مرکز خرید دارای بیشترین تعداد مراکز خرید است، گفت: فامنین ۵، همدان، اسدآباد و بهار ۴، تویسرکان و ملایر ۳، نهاوند و اتحادیه تعاون روستایی استان نیز هر کدام دارای یک مرکز خرید هستند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۶۲۸ هزار تن بود، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۵۰ هزار تن گندم در سال جاری در استان تولید و ۵۶۶ هزار تن به صورت تضمینی خریداری شود.

 

انتهای پیام/م م