دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با فرمانده کل قوا - پایگاه خبری غرب ایران | پایگاه خبری غرب ایران