ساخت ۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی همدان
ساخت ۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی همدان

به گزارش غرب ایران، مسعود قربانی,معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه استان همدان دارای ۳۱ شهرک، ناحیه و منطقه ویژه اقتصادی است، افزود: در حال حاضر ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی استان همدان قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی همدان در حال ساخت است

به گزارش غرب ایران، مسعود قربانی,معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه استان همدان دارای ۳۱ شهرک، ناحیه و منطقه ویژه اقتصادی است، افزود: در حال حاضر ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی استان همدان قابلیت سرمایه‌گذاری دارد.۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی همدان در حال ساخت است.

او ادامه داد: سال گذشته ۴۳۰ فقره قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان همدان منعقد شده است. معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان تصریح کرد: سال گذشته ۴۳۰ فقره قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی منعقد شده که ۱۷۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است.

معاون شهرک‌های صنعتی شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با تأکید بر اینکه شهرک‌های صنعتی استان همدان از نظر زیرساخت‌ها مهیای واگذاری به سرمایه‌گذاران است، خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ مشکلی از نظر واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران ندارد و زیرساخت‌های ابتدایی مورد نیاز در شهرک‌ها ایجاد شده است.

قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان در حال ساخت و ساز و تخصیص زمین هستند، یادآور شد: ساخت و ساز این واحد‌ها حداکثر تا دو سال آینده باید به اتمام برسد.

استان همدان دارای ۲۶ شهرک و ناحیه صنعتی است که زمین دارای آب، برق، گاز برای واگذاری به سرمایه گذاران دارد. بر اساس مجوز‌های صادره ۱۶ هزار و ۴۶۱ نفر در این واحد‌های صنعتی مشغول فعالیت می‌شوند.

 

انتهای پیام/م م

  • نویسنده : خبرنگار1