راه‌اندازي صنايع جديد در همدان معطل برق نمي‌مانَد
راه‌اندازي صنايع جديد در همدان معطل برق نمي‌مانَد

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گفت:در راستاي حمايت از رونق صنعت در استان، راه‌اندازي صنايع جديد در همدان معطل برق نمي‌مانَد.

غرب ایران: ظاهر پورمجاهد، همدان در نشست تخصصي تامين برق شهرک هاي صنعتي همدان  افزود: انرژي مورد نياز صنايع جديد در شهرک‌هاي صنعتي همدان به زودي تامين شده و روند راه‌اندازي آنها معطل نمي‌ماند.

پور مجاهد خاطر نشان کرد: به تازگي مجوز فعاليت براي راه اندازي چند واحد صنعتي جديد و توسعه صنايع قديمي در استان صادر شده و آغاز بهره برداري آنها در گرو تامين برق مورد نياز است.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تاکيد کرد: کارخانه کاغذ، واحد صنعتي دانش بنيان مس، ساخت دستگاه ارز ديجيتال، صنايع فرآوري معدني، توسعه کارخانه شوکت و صنايع غذايي بهاران از جمله طرح هايي هستند که در شرايط تحريم با مشکلات فراوان ماشين آلات و تجهيزات خود را از خارج تهيه کرده و شايسته نيست معطل بمانند.

پور مجاهد گفت:برخي از اين صنايع تسهيلات بانکي دريافت کرده و دوران سازندگي آنها در شرف اتمام است و بايد اقساط بانکي را به موقع پرداخت کنند و در برق رساني و آغاز توليد آنها بايد شتاب کرد.

وي در ادامه افزود: با همکاري شرکت برق منطقه اي باختر انرژي مورد نياز اين صنايع که در شهرک هاي صنعتي رزن، جوکار، اسدآباد و بهاران مستقر هستند تامين مي شود.

پور مجاهد با تاکيد بر اينکه توسعه اقتصادي در بخش صنعت و کشاورزي منوط به توسعه و فراهم نمودن زير ساخت ها است عنوان کرد: بسياري از سرمايه گذاران ماشين آلات و تجهيزات را خريداري و در محل مستقر نموده اند و بايددر راستاي حمايت از سرمايه گذاران نيازهاي زير ساختي آنها مرتفع شود.