تزریق یک و نیم میلیون دُز واکسن کرونا در استان همدان
تزریق یک و نیم میلیون دُز واکسن کرونا در استان همدان

غرب ایران -  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت که یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۴۷۸ دُز واکسن کرونا تاکنون در این استان تزریق شده است.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران ؛ دکتر «محمد خزائی» افزود: از این تعداد یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دُز اول، ۴۷۱ هزار و ۶۶۸ نفر نیز دُز دوم و ۸۰۳ نفر دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

وی اظهار داشت: سهم شهرستان ها در تزریق دُز نخست واکسن کرونا نیز به ترتیب همدان ۴۳۱ هزار و ۴۶۰ دُز، ملایر ۱۶۵ هزار و ۵۳۲ دُز ، نهاوند ۱۰۴ هزار و ۸۶۲ دُز ، تویسرکان ۶۲ هزار و ۴۰۳ دُز، کبودرآهنگ ۷۱ هزار و ۶۱۰ دُز، بهار ۷۱ هزار و ۷۴۱ دُز ، رزن ۴۶ هزار و ۹۶۸ دُز، درگزین ۲۷ هزار و ۹۳ دُز و فامنین تزریق ۲۲ هزار و ۶۴۷ دُز است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: همچنین ۴۷۱ هزار و ۶۶۸ واکسن دُز دوم نیز در استان همدان تزریق شده که سهم شهرستان همدان ۱۸۴ هزار و ۸۸۶ دُز ، ملایر ۱۶۵ هزار و ۵۳۲ دُز ، نهاوند ۴۷ هزار و ۳۰۴ دُز ، تویسرکان ۳۰ هزار و ۶۸۵ دُز ، کبودراهنگ ۲۸ هزار و ۲۴ دُز، بهار ۲۹ هزار و ۷۶۳ دُز ، رزن ۱۹ هزار و ۲۰۷ دُز، درگزین ۱۲ هزار و ۴۲۰ دُز و شهرستان فامنین تزریق ۹ هزار و ۹۴۳ دُز واکسن کرونا است.

خزائی بیان کرد: پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره هشت از ۲۰مهرماه سالجاری اقدام به ترزیق دُز سوم برای کادر درمان کرده که تاکنون ۸۰۳ نفر نسبت به تزریق واکسن اقدام کردند.

وی بیان کرد: سهم هر یک از شهرستان ها از تزریق دُز سوم واکسن کرونا به ترتیب شهرستان همدان ۵۱۹ دُز ، ملایر ۵۹ دُز، نهاوند ۲۱ دُز ، تویسرکان ۲۷ دُز، کبودراهنگ ۴۵ دُز، بهار ۷۰ دُز ، رزن ۵۹ دُز، درگزین یک دُز و شهرستان فامنین صفر است.

وی تاکید کرد: کارکنان مراکز درمانی و خدمات جامع سلامت که ۶ ماه از تزریق دُز دوم واکسن کرونا آنها گذشته است، می‌توانند با مراجعه به مرکز تجمعی واکسیناسیون شماره هشت واقع در ساختمان سابق دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تزریق دُز سوم واکسن اقدام کنند.

از ۱۰ شهرستان تابعه استان همدان، شهرستان های همدان، نهاوند، اسدآباد ، رزن و درگزین در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان مابقی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.