الحاق ۳۰ موسسه‌ خیریه‌ به سامانه‌ جامع کمیته امداد استان
الحاق ۳۰ موسسه‌ خیریه‌ به سامانه‌ جامع کمیته امداد استان

غرب ایران - ۳۰ موسسه‌ خیریه‌ دارای مجوز فعالیت از مراکز غیر از کمیته امداد امام خمینی(ره) به سامانه‌ جامع کمیته امداد استان همدان ملحق شدند.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: این نهاد از سال گذشته اقدام به ایجاد سامانه‌ جامع نرم افزاری حوزه‌ نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی کرده است.

 

وی افزود: ۲۲۰ موسسه‌ خیریه‌ دارای مجوز از این کمیته در سامانه وارد و همه اطلاعات نیازمندان و خیران در آن ثبت شد.

پیمان ترکمانه افزود: امروز هم ۳۰ موسسه‌ دیگر که از سایر مراکز مجوز فعالیت دارند کد دسترسی و پسورد دریافت کردند و می‌توانند علاوه بر وارد کردن اطلاعات خود در سامانه از اطلاعات موجود استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه با این اقدام از هم پوشانی‌ها، اتلاف منابع و موازی کاری پرهیز می شود، تصریح کرد: همچنین تعامل بین خیران ایجاد می‌شود و منابع موجود به طور سازمان یافته به شایستگی به دست نیازمندان خواهد رسید.

 

انتهای خبر / ب