اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی چاه‌های مجاز
اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی چاه‌های مجاز

غرب ایران - از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی آب تاکنون، ۴ هزار و ۷۱۷ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان با جلوگیری از اضافه برداشت ۲۹۲ میلیون مترمکعب آب پر و مسدود شده است.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: بیشترین تعداد چاه‌های پر شده در شهرستان‌های کبودراهنگ با ۱۴۰۳ حلقه چاه و شهرستان رزن با ۷۶۳ حلقه چاه بوده است.

منصور ستوده افزود: همچنین از ابتدای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی تاکنون ۳۱۸۸ پروانه بهره برداری چاه‌های مجاز در استان همدان اصلاح و تعدیل شده و این روند با سرعت در حال اجراست.

وی تصریح کرد: با اصلاح و تعدیل ۳۱۸۸ پروانه بهره برداری چاه‌های مجاز بمیزان بیش از ۱۴۱ میلیون مترمکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: از ابتدا سالجاری نیز تعداد ۱۳۴ پروانه بهره برداری چاه‌های مجاز با صرفه جویی بیش از ۶ میلیون متر مکعب اصلاح و تعدیل شده است.

وی تصریح کرد: وضعیت منابع آبی استان نسبت به سال‌های گذشته با کاهش جدی مواجه شده و صرفه‌جویی برای جلوگیری از بروز بحران کم آبی ضروری است.

انتهای خبر /ب