جدیدترین دستاورد‌های نیرو‌های مسلح در «نمایشگاه اقتدار۴۰ » | پایگاه خبری غرب ایران