دشمنان ایران مصمم برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی هستند

غرب ایران - سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان ایران مصمم برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی هستند، گفت: انقلاب اسلامی طوفنده به راه خود ادامه داده و تهیدیدات را به فرصت بدل می‌کند.

بیشتر بخوانید »