پرفسور محمدعلی زلفی‌گل گفت:این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ادامه داد: با توجه به تغییر دیدگاه حاکمیتی در کشور آمریکا و نوع نگرش آن به جمهوری اسلامی، حضور مردم در راهپیمایی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با تأکید بر اینکه مردم با حضور خود در راهپیمایی به عنوان یک نماد ظلم‌ستیزی در ابعاد بین‌المللی مطرح می‌شوند، یادآور شد: مردم با حضور خود به جهانیان نشان می‌دهند همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی که برگرفته از خون هزاران شهید است، هستند.

زلفی‌گل با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد سلامت، امنیت، تولید علم، قدرت و دموکراسی و مردم‌سالاری دینی تا حد زیادی به اهداف خود دست یافته است، عنوان کرد: متأسفانه انقلاب اسلامی در ابعاد شفافیت در علم و ثروت به جایگاه حقیقی خود نرسیده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان در این ابعاد است.

رئیس شورای عالی بسیج اساتید استان همدان ادامه داد: باید قوانینی در سطح کشور وضع شود که نظارت عمومی بر اموال و علوم به دست آمده مسئولان و حتی نسل‌های آینده آنان از صدر تا ذیل فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید به ابداع و خلاقیت افراد در جامعه ارزش قائل شویم، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سطح داخلی و حتی در سطوح بین‌المللی قانون مالکیت معنوی و فکری وجود ندارد بنابراین باید شرایطی فراهم شود که از خلاقیت افراد استفاده شود و با وضع چنین قوانینی تخلفاتی همچون کپی‌سازی از بین رود.