آبگیری کامل ۷ سد استان همدان
آبگیری کامل ۷ سد استان همدان

به گزارش غرب ایران ،مدیر عامل آب منطقه‌ای گفت: ۷ سد استان همدان به طور کامل آبگیری شدند.

به گزارش غرب ایران ،مدیر عامل آب منطقه‌ای گفت: ۷ سد استان همدان به طور کامل آبگیری شدند.

ستوده، مدیر عامل آب منطقه‌ای گفت: بیش از ۱۱۰ میلیون متر مکعب ظرفیت سد‌های استان است که همگی آبگیری شده اند.

وی افزود: سدکلان ۴۵ میلیون، سداکباتان ۳۶ میلیون، سرابی ۱۰ میلیون، آبشینه، نعمت آباد، شنجور، و شیرین سو هر کدام  ۵ میلیون متر مکعب ظرفیت دارند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه دو سد هم در حال ساخت است ادامه داد: بیش از ۵۸۵ میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به میانگین بلند مدت ۱۱۳ و میانگین کوتاه مدت یک ساله ۱۹۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/خ