جدیدترین دستاورد‌های نیرو‌های مسلح در «نمایشگاه اقتدار۴۰ » - پایگاه خبری غرب ایران | پایگاه خبری غرب ایران