۴۶ درصد جمعیت همدان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی
۴۶ درصد جمعیت همدان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی

غرب ایران - ۴۶ درصد جمعیت همدان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و امسال ۲ هزار و ۶۱۷ نفر بیمه شده اجباری جدید نام نویسی و شماره بیمه دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران ؛ مدیرکل تأمین اجتماعی همدان گفت: تعداد جمعیت زیر پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی استان همدان  ۷۹۳ هزار و ۲۸۰ نفر است که از این تعداد، ۲۵۴ هزار و ۹۸۰ نفر را بیمه شدگان اصلی معادل ۳۲ درصد از سهم جمعیت زیر پوشش، ۳۹۷ هزار و ۶۱۹ نفر بیمه شده تبعی معادل ۵۰ درصد از سهم جمعیت زیر پوشش، ۸۵ هزار و ۱۱۰ نفر بازنشسته و از کار افتاده و بازمانده معادل ۱۱ درصد و ۵۵ هزار و ۵۷۱ نفر تبعی بازنشسته و از کار افتاده معادل هفت درصد از سهم جمعیت زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان را شامل می‌شوند.

جواد جمور گفت:از ۷ هزار و ۳۰۶ نفر زن خانه دار زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان همدان، ۲ هزار و ۹۵۰ نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

در بیمه مشاغل آزاد (زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار …) تأمین اجتماعی و نوع قرار داد‌ها، در نوع اول این قرار داد ۱۲ درصد شامل بازنشستگی، فوت و بعد از بازنشستگی، نوع دوم ۱۴ درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نوع سوم ۱۸ درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کار افتادگی بوده که علاقمندان به بهره مندی از هر یک از این نوع موارد بیمه با مراجعه به سایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی http//:es.tamin.ir ثبت نام و نوع بیمه درخواستی خود را مشخص کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی همدان از پرداخت هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان مستمری امسال  به  مشمولان خبر داد و گفت: از ۲۵۴ هزار و ۹۸۰ بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی استان همدان بیشترین سهم بیمه شده به تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۱ نفر معادل ۵۴ درصد از سهم کل، به بیمه شدگان اجباری اختصاص دارد.

جمور گفت: از ۲۵۴ هزار و ۹۸۰ بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی استان همدان علاوه بر ۱۳۷ هزار و ۹۱ نفر بیمه اجباری تعداد ۹۲۳۵ نفر بیمه اختیاری، ۳۸۸ هزار و ۹۱ نفر بیمه حرف و مشاغل آزاد، ۱۹۷۸ نفر بیمه بیکاری، ۱۵۳ نفر زنبورداران، ۷۱ نفر رزمندگان و بسیجیان، ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر کارگران ساختمانی، ۷۲۶ نفر نویسندگان، ۵۴ نفر مداحان و شاعران، ۶۳۷ نفر باربران، ۷۰۵ نفر خادمان مساجد، ۲۹ هزار و ۷۱۸ نفر رانندگان و ۸۵۸ نفر را سایر (از بیمه شدگان توافقی) شامل شده اند.

انتهای پیام/خ