۲۴۹ کیلومتر به شبکه گازرسانی استان همدان اضافه شده است
۲۴۹ کیلومتر به شبکه گازرسانی استان همدان اضافه شده است

غرب ایران - مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: به همت دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته ۲۴۹ کیلومتر به شبکه گازرسانی استان افزوده شد و طول کل شبکه گازرسانی استان به ۹ هزار و ۸۵۴ کیلومتر رسید.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران ، محمدصادق محبی‌نظر افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون ۳۱۳ واحد صنعتی در استان همدان گازرسانی شده است و با احتساب آن، تعداد کل اشتراکات گاز صنعتی استان به سه هزار و ۸۲۰ مشترک رسید.

وی با اشاره به اینکه استان همدان به عنوان نخستین استان سبز کشور، ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۸ درصد جمعیت روستایی گازرسانی شده است، اظهار داشت: تلاش داریم امسال نیز به همه واحدهای صنعتی گازرسانی شود تا به عنوان نخستین استان، همه واحدهای صنعتی از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

محبی نظر خاطرنشان کرد: بر اساس قانون به همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان گازرسانی شده است و از یک هزار و ۷۲ روستای استان همدان، جمعیت یک هزار و ۴۲ روستا از نعمت گاز بهره مند هستند و در حال حاضر عملیات گازرسانی به هشت روستای زیر ۲۰ خانوار در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در طول پنج ماه گذشته بیش از یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون متر مکعب گاز در استان همدان مصرف شده است، ادامه داد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون متر مکعب به ثبت رسید که ۱۳ درصد افزایش مصرف را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: استان همدان ۶۷۴ هزار و ۴۱۵ مشترک گاز دارد که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۹۷۹ اشتراک شهری و ۲۲۲ هزار و ۴۳۶ اشتراک روستایی است.

وی تاکید کرد: مطالبات شرکت گاز استان همدان از همه مشترکان بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان است که ۱۰۵ میلیارد تومان آن به واحدهای صنعتی تعلق دارد.