کشتی همدان زیر چتر حمایتی مدیران
کشتی همدان زیر چتر حمایتی مدیران

استاندار همدان گفت: ورزش کشتی همدان امسال بیش‌از گذشته زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرد و انتظار دارم مدیران دستگاه‌های اجرایی به این رشته توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش غرب ایران ؛ استاندار همدان گفت: ورزش کشتی همدان امسال بیش‌از گذشته زیر چتر حمایتی قرار می‌گیرد و انتظار دارم مدیران دستگاه‌های اجرایی به این رشته توجه ویژه داشته باشند.

سیدسعید شاهرخی در نشست حمیدرضا یاری رییس هیات کشتی همدان با وی بیان کرد: هزینه در ورزش سرمایه گذاری است و باید همگان برای بازگرداندن کشتی همدان به جایگاه اصلی خود تلاش و حمایت کنند.

وی اضافه کرد: قطع به یقین با ترویج این رشته ورزشی، در گسترش فرهنگ پهلوانی و جوانمردی تاثیربسزایی خواهیم داشت.

استاندار همدان با اشاره به پیشینه کشتی در این استان گفت: کشتی ورزش پهلوانی است و ورزشی است که در این منطقه ریشه دارد.

رییس هیات کشتی همدان نیز با تشریح ظرفیت های کشتی این استان گفت: کشتی ورزش اول و پرافتخارترین رشته ورزشی در استان همدان است.

حمیدرضا یاری با بیان اینکه مدال‌های رنگارنگ المپیکی و جهانی بر پیشانی ورزش کشتی استان می‌درخشد گفت: رشته کشتی بارها موفقیت های ارزنده را نصیب استان همدان کرده است.

وی بیان کرد: با این حال متاسفانه در سال‌های قبل روند این افتخار آفرینی شتاب نداشته و اکنون برای جبران گذشته باید مورد حمایت همه جانبه قرار بگیرد.

رییس هیات کشتی همدان خاطرنشان کرد: کشتی همدان جزو اصلی ترین رشته های ورزشی استان است که امید مدال‌آوری را در المپیک آینده دارد و با توجه به تاخیر مسابقات المپیک فرصت مناسبی برای ما ایجاد شده تا بتوانیم در المپیک نماینده‌ای داشته باشد.

وی افزود: کشتی همدان نیازمند حمایت خاص مجموعه استان است که می‌طلبد و قطع به یقین با توجه ویژه استاندار رسیدن به جایگاه افتخارآفرینی گذشته دور از دسترس نیست.

در حال حاضر پنج هزار کشتی گیر و مربی در رشته های آزاد و فرنگی استان همدان فعالیت دارند.