هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمیکند
هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمیکند

به گزارش غرب ایران منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه هیچ یک از سدهای همدان بر اثر بارش‌های اخیر سر ریز نشده است، گفت: سد کلان ملایر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته سرریز کرد و در حال حاضر نیز خطری آن را تهدید نمی‌کند.

به گزارش غرب ایران منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه هیچ یک از سدهای همدان بر اثر بارش‌های اخیر سر ریز نشده است، گفت: سد کلان ملایر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته سرریز کرد و در حال حاضر نیز خطری آن را تهدید نمی‌کند.

وی ظرفیت سد کلان ملایر را ۴۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: خروجی سد کلان ملایر با توجه به شدت بارش‌های دو روز گذشته از ۴ متر مکعب به ۷ متر مکعب افزایش یافته است.

ستوده با اشاره به اینکه هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند و سدهای استان استحکام لازم برای شرایط پیش رو دارند، اضافه کرد: ظرفیت سد اکباتان همدان ۳۶ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۱۸ میلیون متر مکعب آن پر شده است.

 

انتهای پیام/م م