توسعه ۴ هزار هکتاری جنگل‌ها و احیای مراتع استان همدان
توسعه ۴ هزار هکتاری جنگل‌ها و احیای مراتع استان همدان

به گزارش غرب ایران اسفندیار خزایی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ،گفت: امسال ۲ هزار هکتار جنگل کاری که شامل هزار هکتار جنگل کاری با نهال و هزار هکتار جنگل کاری با بذر و زراعت چوب را در استان همدان انجام شد.

به گزارش غرب ایران اسفندیار خزایی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ،گفت: امسال ۲ هزار هکتار جنگل کاری که شامل هزار هکتار جنگل کاری با نهال و هزار هکتار جنگل کاری با بذر و زراعت چوب را در استان همدان انجام شد.

او با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۲ هزار هکتار اراضی جنگلی و ذخیره گاه‌های جنگلی در استان داریم، افزود: هزار هکتار قرق مراتع شامل کپه کاری و ذخیره نزولات از طریق نصب آبشخور دام، نهال کاری و  بذر پاشی را انجام دادیم.

خزایی بر کاشت درختان کم آب بر و سازگار با محیط زیست استان در جنگل‌ها و مراتع استان تاکید کرد و اظهار کرد: توسعه جنگل‌ها و مراتع استان با هدف کنترل آبخیزها، کنترل فر سایش و رسوب و تغذیه آبخوان ها، ایجاد رطوبت و افزایش پوشش گیاهی منطقه انجام می‌شود.

او ادامه داد: در استان همدان جنگل‌های حاشه ایران توران و زاگرس قرار دارد و ذخیرگاه جنگلی در استان را با گونه‌های در حال انقراض شناسایی شده ،  ۲ هزار و ۷۶۷ هکتار ارتقا دادیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در مراتع استان درختان ارژن، پسته وحشی، اقاقیا، سماق، زبان گنجشک و بادام مو نسترن بیشتر کاشته شده است.

 

انتهای پیام/م م

  • نویسنده : خبرنگار1