تزریق ۸۰۰ دوز واکسن کرونا برای گروه های هدف در استان همدان
تزریق ۸۰۰ دوز واکسن کرونا برای گروه های هدف در استان همدان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تزریق ۸۰۰ دوز واکسن کرونا به گروه‌های هدف در استان در حال انجام است.

غرب ایران – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تزریق ۸۰۰ دوز واکسن کرونا به گروه‌های هدف در استان در حال انجام است.

منوچهرکرمی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تزریق ۸۰۰ دوز واکسن کرونا به گروه‌های هدف در استان در حال انجام است.

او افزود :  شنبه ۹ اسفند ماه ۲۰۰ دوز واکسن برای گروه های هدف تزریق شد و این روند همچنان ادامه دارد .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه واکسیناسیون تنها یک راه پیشگیری از بیماری کروناست افزود: با توجه به گردش ویروس کرونای انگلیسی مردم و به ویژه بازاریان و کسبه باید شیوه نامه های بهداشتی رعایت کنند.

کرمی با بیان اینکه موردی از کرونای انگلیسی در همدان دیده نشده است اما  خطر انتشار آن در استان دور از انتظار نیست تصریح کرد: در روزهای پایانی سال مردم خریدهای خود را اینترنتی انجام دهند تا ستاد مقابله با کرونا ناچار به تعطیلی اصناف نشود.

اویادآور شد : واکسیناسیون مقابله با بیماری کرونا در مرحله نخست ۲۳۵ دوز واکسن به گروه های هدف و کادر درمان تزریق شده است‌.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد:تا پایان سال پیش بینی می شود دوهزار دوز واکسن کرونا به گروه های هدف در استان تزریق شود.

او در ادامه تاکید کرد : در مرحله سوم توزیع واکسن مقابله با بیماری کرونا،  مراکز نگهداری سالمندان در اولویت قرار دارند.

انتهای پیام/خ