بیش از ۲ میلیون دُز واکسن کرونا در استان همدان تزریق شده است
بیش از ۲ میلیون دُز واکسن کرونا در استان همدان تزریق شده است

غرب ایران - تاکنون ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۴۹۳ دُز واکسن کرونا (نوبت اول، دوم و یادآور) به جامعه هدف استان همدان واکسن تزریق شده است.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: از مجموع واکسن‌های تزریق شده، یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۳۶ نفر دُز اول و ۹۵۰ هزار و ۶۷۱ نفر دُز دوم و ۱۵ هزار و ۸۶ نفر نیز دُز سوم (یادآور) را دریافت کردند. 

محمد خرزایی افزود: سهم شهرستان‌های استان همدان در تزریق دُز نخست واکسن کرونا به ترتیب اسدآباد ۷۵ هزار و ۳۴۴ دُز، همدان ۴۹۷ هزار و ۴۹۹ دُز، نهاوند ۱۲۱ هزار و ۳۶۸ دُز، ملایر ۱۹۷ هزار و ۸۴۶ دُز، کبودرآهنگ ۹۰ هزار و ۱۳ دُز، فامنین تزریق ۲۶ هزار و ۴۳ دُز، درگزین ۲۹ هزار و ۳۴۵ دُز، رزن ۵۴ هزار و ۲۷۸ دُز، تویسرکان ۷۳ هزار و ۱۲ دُز و شهرستان بهار ۸۳ هزار و ۹۸۸ دُز است.
وی تصریح افزود: همچنین ۹۵۰ هزار و ۶۷۱ دُز واکسن کرونا در نوبت دوم در استان همدان تزریق شده که سهم شهرستان اسدآباد ۵۷ هزار و ۲۹۷ دُز، همدان ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ دُز، نهاوند ۹۴ هزار و ۶۴۷ دُز، ملایر ۱۵۰ هزار و ۳۴ دُز، کبودرآهنگ ۶۳ هزار و ۴۰۴ دُز، فامنین تزریق ۲۰ هزار و ۶۴۶ دُز، درگزین ۲۳ هزار و ۲۰۶ دُز، رزن ۳۹ هزار و ۷۰۷ دُز، تویسرکان ۵۶ هزار و ۳۷۰ دُز و شهرستان بهار ۶۵ هزار و ۱۸۷ دُز است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تصریح کرد: در عین حال ۸۹۶ دُز واکسن نوبت سوم (یادآور) در شهرستان اسدآباد، پنج هزار و ۷۳۹ دُز در همدان، ۲ هزار و ۵۴ دُز در نهاوند، ۲ هزار و ۶۲۲ دُز در ملایر، ۵۲۷ دُز در کبودرآهنگ، ۱۹۶ دُز در فامنین، ۳۷۸ دُز در شهرستان درگزین، ۵۳۴ دُز در رزن، یک هزار و ۹۰ دُز در تویسرکان و یک هزار و ۵۰ دُز در شهرستان بهار تزریق شده است.
خزایی با بیان اینکه آمار تزریق روزانه واکسن کرونا در استان همدان به بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ دُز رسید، افزود: این تعداد شامل ۲ هزار و ۹۵۶ دُز واکسن مرحله نخست، هفت هزار و ۵۹۳ دُز نوبت دوم و ۶۵۱ دُز نیز نوبت سوم (یادآور) است.
از ۱۰ شهرستان تابعه استان همدان، همه شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
انتهای خبر / ب