ايجاد”مراکز محله” براي تمرکز زدايي و دسترسي آسان جامعه هدف
ايجاد”مراکز محله” براي تمرکز زدايي و دسترسي آسان جامعه هدف

جلسه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي استان به رياست معاون هماهنگي امور عمراني در محل استانداري همدان برگزار شد.

غرب ایران: محمودرضا عراقي، به تشريح طرح برخي از مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۳ قانون حمايت از حقوق معلولين پرداخت‌.

عراقي افزود: ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي بايد با حساسيت بيشتري مطالبات دبيرخانه را مطرح و پيگيري نمايد و براي احقاق هر چه بيشتر حقوق شهروندي معلولين و سالمندان و … با مطالبه‌گري خواستار تخصيص اعتبار بيشتر شوند.

وي در ادامه با اشاره به ظرفيت فضاي مجازي، گقت: از اين ظرفيت در کنار سازمان صدا و سيما، براي تهيه و پخش کليپ‌هاي کوتاه و آموزنده در جهت فرهنگ‌سازي جامعه استفاده حداکثري بعمل آيد.

عراقي راه اندازي و تقويت سامانه ثبت شکايات، انتقادات و پيشنهادات را در جهت مناسب‌سازي اماکن موثر دانست و گفت: اين سامانه با هدف برقراري ارتباط تنگاتنگ با افراد معلول و مسن و … مدنظر قرار گيرد.

وي ديده شدن مراکز محله در طرح تفصيلي را داراي اهميت شمرد و گفت:  موضوع ايجاد”مراکز محله” براي تمرکز زدايي و دسترسي آسان جامعه هدف، به امکانات بايد توسط مشاور در طرح تفصيلي ديده شود.

معاون استاندار در ادامه افزود: ايجاد مراکز محله به دسترسي جامعه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام / ن