افزایش قیمت گوشت قرمز در استان
افزایش قیمت گوشت قرمز در استان

غرب ایران - کاهش علوفه در مراتع موجب شده بهره‌برداران دام‌ها را به کشتارگاه ارسال کنند که این مهم افزایش قیمت گوشت را در آینده برای استان به همراه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران؛ معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با اشاره به اینکه خشکسالی ۳۰ درصد پوشش گیاهی مراتع استان همدان را کاهش داده است، گفت: کاهش علوفه در مراتع موجب شده بهره‌برداران دام‌ها را به کشتارگاه ارسال کنند که این مهم افزایش قیمت گوشت را در آینده برای استان به همراه خواهد داشت.

عباس قبادی افزود: کاهش پوشش گیاهی در مراتع تشدید فرسایش و افزایش ریزگرد‌ها را در استان به همراه دارد.

وی تأکید کرد: همچنین به علت کاهش نزولات جوی و کاهش رطوبت خاک دراجرای پروژه‌های بیولوژیکی این اداره کل سعی شده از گونه‌های مقاوم به خشکی وگونه‌های با نیاز آبی کم استفاده شده است.

قبادی اضافه کرد:کاهش بارندگی و کم شدن رطوبت خاک، خشکیدگی گیاهان مراتع وکاهش تولید علوفه را به دنبال دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: اجرای طرح‌های حمایتی، کنترل ورود وخروج دام به مراتع، کنترل ظرفیت مراتع ومدیریت چرای دام درمراتع ازجمله اقدامات مهمی است که می تواند تاثیرات منفی خشکسالی را در مراتع کاهش دهد.

وی افزود: همچنین اجرای عملیات قرق مراتع برای حفظ گونه‌های گیاهی و حفظ رطوبت خاک در مراتع از دیگر برنامه‌های راهبردی این اداره کل در سال جاری است.

 

انتهای خبر / ب